S’NOB VEEBIPOE KASUTAJATINGIMUSED

 

1. Müügitingimuste kehtivus

1) Müügitingimused kehtivad www.snob.ee veebipoest ostja (edaspidi Klient) ja ettevõtja SNOB Baltics OÜ (edaspidi Veebipood) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.

2) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad www.snob.ee veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

3) Veebipood www.snob.ee jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.snob.ee

 2. Hinnainfo

1) Kõik veebipoes www.snob.ee toodud hinnad on Eurodes ning sisaldavad käibemaksu 20%.

2) Toodete hinnale lisandub tellimuse vormistamise käigus Kliendi poolt valitud tarneviisile vastav kohaletoimetamise tasu. Tarneviis valitakse ning kohaletoimetamistasu arvutatakse ostukorvis. Kaubale saab tulla ka ise järgi aadressil Narva mnt 5, Foorum Keskuse kauplusesse või Endla 45, Kristiine Keskuse kauplusesse.

3) Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (1 päev pärast tellimuse vormistamist).

4) Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Kliendi ja SNOB Baltics OÜ vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.

5) Veebipood www.snob.ee jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.snob.ee

3. Tellimuse vormistamine

1) Lisage soovitud tooted ostukorvi.

2) Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige Teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis, promotsioonikoodi olemasolul sisestage vastav kood, vajutades tekstilingile „Kliki siia, et sisestada oma kood” ja jõustades selle, vajutades nupule “Kasuta kupongi”. Tellimuse eest saate tasuda mugavalt pangalingi kaudu (Swedbank, SEB, Sampo, Nordea vm) euromaksena. Kontrollige veelkord andmed ning vajutage nuppu “Esita tellimus”. Seejärel kuvatakse ekraanile kõigi kehtivate riiklike maksudega ja lisanduvate tasudega arve.

3) Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.

4) Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel 10.00−18.00. Kui tellimus esitatakse reedel pärast kella 14, vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval.

4. Müügilepingu jõustumine

1) Kauba müügilepinguga kohustub Veebipood andma Kliendile üle Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Kliendile, Klient aga kohustub Veebipoele tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.

2) Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 1 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.

3) Müügileping jõustub pärast Kliendi tehtud makse laekumist Veebipoe pangakontole.

5. Kohaletoimetamine

1) Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib Veebipood tellimuse hiljemalt kahe tööpäeva jooksul ning annab selle kohaletoimetamiseks üle Kliendi poolt valitud logistikapartnerile. Üleandmise hetkest kulub tellimuse kliendi poolt valitud pakiautomaati jõudmiseks 1-3 tööpäeva.

Juhul, kui kohaletoimetamise viisiks on valitud mõni SNOB Baltics OÜ kauplus, jõuab tellimus valitud kauplusesse 1-3 tööpäeva jooksul.

2) Tellimuse kohale jõudmisest teavitab Klienti kas logistikapartner, kui kättesaamise viisiks on valitud pakiautomaat, või SNOB Baltics OÜ, kui kättesaamise viisiks on valitud mõni SNOB Baltics OÜ kauplus. Viimasel juhul teavitatakse Klienti tellimuse saabumisest e-kirjaga tellimuse vormistamise ajal Kliendi poolt antud e-posti aadressil.

3) E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Veebipoe pangakontole.

4) Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.

5) Veebipood ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood ei saanud mõjutada ega ette näha.

6. Tagastamisõigus

1) Pärast tellimuse kättesaamist on Kliendil õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul.

2) Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.

3) Kauba tagastamiseks tuleb Kliendil saata vastavasisuline avaldus e-posti aadressile info@snob.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

4) Klient peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale, kasutades selleks tähitud teenust.

5) Veebipood tagastab taganemisavalduse kättesaamisel Kliendile viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik Kliendilt lepingu alusel saadud tasud, muuhulgas Kliendi kasutatud eseme kättetoimetamise kulud, v.a juhul, kui Klient on sõnaselgelt valinud ettevõtja pakutud kõige odavamast eseme kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood Kliendile tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

6) Tagastamisega seotud kulud kannab Klient.

 7. Vääramatu jõud
1) Veebipood ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Veebipood ei saanud mõjutada või ette näha.

8. Isikuandmete töötlemine

1) Klient annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Kliendi isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.

2) Veebipoel on õigus kasutada Kliendi elu- või asukoha aadressi pakkumiste ja muu informatsiooni edastamiseks Kliendile.

3) Kliendil on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

4) Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Kliendi personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub Veebipoel ligipääs.

9. Pretensioonide esitamise kord

1) Veebipood vastutab Kliendile müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Kliendile.

2) Kliendil on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Veebipoe poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.

3) Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.

4) Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad Veebipood ja Klient omavahel kokku. Parandamise kulud katab Veebipood.

5) Veebipood ei vastuta Kliendi süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.

6) Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-posti aadressile info@snob.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

7) Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.

8) Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Kliendiga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

9) Kliendil on õigus nõuda Veebipoelt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui Veebipoel ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, Veebipood ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, Kliendile on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

10. Kliendi õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

1) Kui Veebipood on keeldunud Kliendi kaebust lahendamast või Klient ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Klient esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitsekomisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.

 

Uuendamine...
  • Ostukorvis ei ole tooteid.